MHC MOBILITY

Werken aan een duurzamere wereld

SDG's: Sustainable Development Goals

Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

Er zijn door de Verenigde Naties, waaronder Nederland, zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen staan bekend als de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). 

Deze doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van diverse organisaties en individuen. Ze zijn een wereldwijd kompas voor uitdagingen als verantwoorde consumptie en productie, ongelijkheid verminderen en de klimaatcrisis.

Download onderstaande flyer om alle doelen inzichtelijk te krijgen.

MHC Mobility's goals

3. (1)

5

6

7

8

9

12

13

14

15

'Wij dragen ons steentje bij aan de maatschappij door innovatieve, milieuvriendelijke oplossingen aan te dragen.'

Wat willen we bereiken?
Stimuleren van een CO2-neutrale omgeving

Hoe gaan we dat doen?
MHC Mobility gaat samen met én voor haar klanten vol voor de overstap naar elektrisch rijden. Onze vernieuwende mobiliteitsoplossingen maken bewustere keuzes mogelijk en makkelijker. Wij maken duurzame keuzes, ook bij onze leveranciers.

In 2024 zal onze huurvloot volledig elektrisch zijn
In 2025 zal onze 50% van onze vloot ‘zero-emissie’ zijn
In 2030 zal onze vloot volledig ‘zero-emissie’ zijn

 

SDG's:

Because nature matters

Wat willen we bereiken?
Bijdragen aan een circulaire economie.

Hoe gaan we dat doen?
MHC Mobility zet zich in om onnodig gebruik van drinkwater en verspilling te voorkomen. Bij alle facilitaire zaken leggen we onze keuzes langs een duurzame meetlat.

 

SDG's:

Wat willen we bereiken?
MHC Mobility stimuleert een gezonde leefstijl en positief welzijn.

Hoe gaan we dat doen?
Periodiek onderzoeken we de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. De resultaten gebruiken we om de gezondheid en het welzijn te verbeteren en om kansengelijkheid en een fijne werkomgeving te bieden.

 

SDG's:

Wat willen we bereiken?
Nieuwe business creëren ondersteund door nieuwe technologie.

Hoe gaan we dat doen?
Samen verbeteren we continu onze processen en kijken we naar digitale ontwikkelingen. Zo maken we ons werk afwisselend, zorgen we voor slimme overlegstructuren en werken we waar mogelijk digitaal.

 

SDG's:

'MHC Mobility blijft haar business model door ontwikkelen door optimaal gebruik te maken van digitalisering en data.'

'Samen met verschillende partners zorgen voor duurzame groei'

Wat willen we bereiken?
Samenwerken met partners.

Hoe gaan we dat doen?
We introduceren nieuwe concepten, samen met onze partners. Recente voorbeelden hiervan zijn mobiliteitskaarten, autodeelprojecten, slimme last mile solutions en een mobiel thuiskantoor. In de komende periode gaan we vol voor samen nog meer waarde creëren. 

Ook in onderhoud stuurt MHC Mobility op partnerships. Zo wordt duurzaamheid bij onze inkoop steeds belangrijker en willen we dat onze partners de meerwaarde van het label “duurzaam repareren” inzien.

 

SDG's:

Powering the future of movement