Meer of minder kilometers?

Meer of minder kilometers in uw private lease auto gereden?

U heeft als particulier bij Private Lease van MHC Mobility een leasecontract afgesloten op basis van een vaste looptijd van 36, 48 of 60 maanden en vooraf vastgesteld aantal vrije kilometers per jaar. In uw leaseovereenkomst is doorgaans een minimum jaarkilometrage van 5.000 km opgenomen. 

Het kan zijn dat er op uw verzoek een hoger aantal kilometers is vastgelegd. Bij ingang van uw leasecontract weet u precies welke meerprijs per kilometer u betaalt wanneer u meer rijdt dan in het contract is opgenomen. Zo komt u tussentijds nooit voor verrassingen te staan en daar is het ons om te doen. Vooraf inzicht in de kosten van het rijden in uw leaseauto. Altijd prettig geregeld. 

Meer kilometers?

Stel: u rijdt meer kilometers dan in het leasecontract is opgenomen. Hoe werkt dat en hoe vindt de kilometerafrekening plaats? We leggen het u graag uit:

  • Na ieder jaar bekijken we of u binnen het afgesproken aantal kilometers bent gebleven;
  • Wanneer blijkt dat u meer hebt gereden dan wordt dit jaarlijks met u afgerekend op basis van de vooraf afgesproken meerprijs per kilometer;
  • Blijkt aan het einde van de contractperiode dat u over de gehele looptijd binnen het totaal aantal afgesproken kilometers bent gebleven dan wordt dit met terugwerkende kracht met u verrekend.

Minder kilometers?

Stel: u rijdt minder kilometers dan in het leasecontract is opgenomen. Hoe werkt dat en hoe vindt de kilometerafrekening plaats? Als standaardregel geldt dat we u de minder gereden kilometers terugbetalen (tenzij anders overeengekomen). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het totaal minimum aantal kilometers in uw contract. Maar hoe werkt dat als u het ene jaar meer heeft gereden en het andere jaar minder? We leggen het u graag uit:

  • Het eerste jaar rijdt u 13.000 km. Dat is 3.000 kilometer méér dan het contract toelaat en dus ontvangt u van ons een kilometerafrekening van €150,- (3.000 km x €0,05);
  • Het tweede jaar rijdt u 9.000 km. U blijft binnen het afgesproken aantal kilometers en er vindt dus geen kilometerafrekening plaats;
  • Het derde jaar rijdt u 8.000 km. Ook nu blijft u binnen het aantal afgesproken kilometers en er vindt dus geen kilometerafrekening plaats;
  • Over de gehele looptijd heeft u 30.000 km gereden en dat mag volgens het contract. De kilometerafrekening uit het eerste jaar ter hoogte van €150,- ontvangt u van ons retour.
  • Zou u in bovengenoemde situatie onder het totaal minimum van 30.000 km uitkomen, dan vindt er over die totaal te weinig gereden kilometers geen afrekening plaats.

Door deze heldere manier van calculeren weet u altijd wat u van ons kunt verwachten. Dat is wel zo prettig geregeld! Heeft u verder nog vragen over wat er gebeurt bij meer of minder kilometers in uw private lease auto?

Let op: Heeft u over de gehele looptijd minder kilometers gereden dan het totaal van het aantal contractjaren x 5.000 km dan vindt er geen afrekening plaats.