Meer of minder kilometers?

Meer of minder kilometers in je private lease auto gereden?

Je hebt een private leasecontract afgesloten bij MHC Mobility op basis van een vaste looptijd van 36, 48 of 60 maanden en vooraf vastgesteld aantal kilometers per jaar. In jouw leaseovereenkomst is meestal een minimum jaarkilometrage van 5.000 km opgenomen. 

Het kan zijn dat er op jouw verzoek een hoger aantal kilometers is vastgelegd. Bij ingang van het leasecontract weet je precies welke meerprijs per kilometer je betaalt wanneer je meer rijdt dan in het contract is opgenomen. Zo kom je tussentijds nooit voor verrassingen te staan en daar is het ons om te doen. Vooraf inzicht in de kosten van het rijden in jouw leaseauto. Altijd prettig geregeld. 

Meer kilometers?

Stel: je rijdt meer kilometers dan in het leasecontract is opgenomen. Hoe werkt dat en hoe vindt de kilometerafrekening plaats? We leggen het je graag uit:

  • Na ieder jaar bekijken we of je binnen het afgesproken aantal kilometers bent gebleven;
  • Wanneer blijkt dat je meer hebt gereden dan wordt dit jaarlijks met je afgerekend op basis van de vooraf afgesproken meerprijs per kilometer;
  • Blijkt aan het einde van de contractperiode dat je over de gehele looptijd binnen het totaal aantal afgesproken kilometers bent gebleven dan wordt dit met terugwerkende kracht met je verrekend.

Minder kilometers?

Stel: je rijdt minder kilometers dan in het leasecontract is opgenomen. Hoe werkt dat en hoe vindt de kilometerafrekening plaats?

Als standaardregel geldt dat we je de minder gereden kilometers terugbetalen (tenzij anders overeengekomen). Hierbij moet je wel rekening houden met het totaal minimum aantal kilometers in je contract. Maar hoe werkt het als je het ene jaar meer hebt gereden en het andere jaar minder? We leggen het je graag uit:

  • Het eerste jaar rijd je 13.000 km. Dat is 3.000 kilometer méér dan het contract toelaat en dus ontvang je van ons een kilometerafrekening van €150,- (3.000 km x €0,05);
  • Het tweede jaar rijd je 9.000 km. Je blijft binnen het afgesproken aantal kilometers en er vindt dus geen kilometerafrekening plaats;
  • Het derde jaar rijd je 8.000 km. Ook nu blijf je binnen het aantal afgesproken kilometers en er vindt dus geen kilometerafrekening plaats;
  • Over de gehele looptijd heb je 30.000 km gereden en dat mag volgens het contract. De kilometerafrekening uit het eerste jaar ter hoogte van €150,- ontvang je van ons retour.
  • Zou je in bovengenoemde situatie onder het totaal minimum van 30.000 km uitkomen, dan vindt er over die totaal te weinig gereden kilometers geen afrekening plaats.

Door deze heldere manier van calculeren weet je altijd wat je van ons kunt verwachten. Dat is wel zo prettig geregeld! Heb je verder nog vragen over wat er gebeurt bij meer of minder kilometers in je private leaseauto?

Let op: Heb je over de gehele looptijd minder kilometers gereden dan het totaal van het aantal contractjaren x 5.000 km dan vindt er geen afrekening plaats.