Privacybeleid

Inleiding
MHC Mobility neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@mhcmobility.nl.

Wie is MHC Mobility?
MHC Mobility is de besloten vennootschap MHC Mobility BV, statutair gevestigd aan de M. de Klerkweg 1 (1703 DK) te Heerhugowaard, ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02037615.
MHC Mobility is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door MHC Mobility de verwerkingsverantwoordelijke.

MHC Mobility heeft een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt deze bereiken via info@mhcmobility.nl.

Hoe gebruikt MHC Mobility uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor MHC Mobility persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MHC Mobility voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MHC Mobility worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle gegevens gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Klant, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Gebruik van de My Mobility App na downloaden hiervan door de berijder
Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst en informatie te kunnen leveren, locatiegegevens voor het tonen van tankstations en autobedrijven in de nabijheid. Dit betreffen gegevens van de berijder van het voertuig
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Uitvoering dienstverlening voorvloeiend uit het leasecontract
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, wachtwoord, geboortedatum en e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
MHC Mobility heeft gegevens over u in bezit omdat u (of uw werkgever) gegevens aan ons verstrekt heeft en omdat MHC Mobility gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Stichting BKR, verzekeraars.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij MHC Mobility over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij MHC Mobility. U kunt verzoeken dat MHC Mobility uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk na beëindiging van de overeenkomst.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MHC Mobility te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MHC Mobility of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van MHC Mobility te verkrijgen. MHC Mobility zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MHC Mobility u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MHC Mobility
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mhcmobility.nl. U kunt uw verzoek ook richten aan:
MHC Mobility B.V.
T.a.v. de directie
Kieler Bocht 11
9723 JA Groningen
MHC Mobility zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MHC Mobility een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als MHC Mobility uw verzoek afwijst, zal zij in het antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
· Verwerkers
· Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u (of uw werkgever) en MHC Mobility.
Het kan zijn dat MHC Mobility verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

· Partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van informatie in de My Mobility App. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MHC Mobility ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MHC Mobility worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MHC Mobility worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Welke cookies gebruikt MHC Mobility?
Functionele cookies
MHC Mobility maakt in eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt MHC Mobility gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan MHC Mobility verstrekt. MHC Mobility krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. MHC Mobility maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics en Hotjar.
We hebben onze diensten zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelingen hebben genomen:
a. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst
b. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden
c. Uw IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld

Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.
Met behulp van deze zogenaamde socials plugins kunt u informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikerservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere website te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Tracking cookies
MHC Mobility maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor MHC Mobility om u op die andere website advertenties te tonen. MHC Mobility werkt samen met de volgende derde partijen: Pardot, Google Ads, Facebook Ads, Trustpilot en AdCrowd.
De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door MHC Mobility alleen gebruikt om u ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies
De toestemming die u heeft gegeven aan MHC Mobility voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen.

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacy statement van MHC Mobility van toepassing.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MHC Mobility uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mhcmobility.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop MHC Mobility uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@mhcmobility.nl.

U kunt uw verzoek ook richten aan:
MHC Mobility B.V.
T.a.v. de directie
Kieler Bocht 11
9723 JA Groningen

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.