Wat gebeurt er bij voortijdige beeindiging?

U kunt uw leasecontract na 12 maanden voortijdig beëindigen. De maximale opzeggingsvergoeding (het plafond) is 40% van de nog resterende leasetermijnen.

Het totaalbedrag dat u hebt betaald op basis van uw huidige contract wordt vergeleken met het totaalbedrag dat u zou hebben moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. In onderstaand voorbeeld ziet u de vergelijking. De voor u meest gunstige berekening van de opzeggingsvergoeding wordt gehanteerd.

Voorbeeld:
Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is € 200, -. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 24 maanden x € 200, - = € 4.800, - moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 4.800, - = € 1920,-.

Stel dat het maandtarief van dit leasecontract bij een looptijd van 24 maanden € 300,- was geweest. U hebt betaald 24 x € 200,- = € 4.800,- terwijl u had moeten betalen 24 x € 300,- = € 7.200,-. Het verschil tussen deze twee is de maximale opzeggingsvergoeding: € 2.400,-
Dit is voor u nadeliger dan de berekening gebaseerd op 48 maanden, zodat in plaats van € 2.400,- in dit geval € 1920,- aan u wordt doorbelast.

Voor de details verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.