Is elektrisch echt goedkoper?

Kosten elektrisch vs benzine

Geplaatst op 15 augustus 2022

Audi

Elektrisch rijden blijft groeien in populariteit. Niet alleen op de zakelijke markt, maar ook in de private lease en privé aankoop raakt het elektrisch rijden steeds meer ingeburgerd. De (nog steeds) hoge brandstofprijzen aan de pomp spelen hierbij een belangrijke rol. Toch speelt bij veel mensen de vraag of het nou echt uit kan om elektrisch te gaan rijden. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen over de eventuele voordelen van overstappen naar een EV (Electric Vehicle), hebben we de rekensom alvast voor u gedaan. Hierbij kijken we niet alleen naar het verschil in kosten tussen stroom en benzine per kilometer, maar houden we rekening met alle kosten die met de beide brandstoffen gemoeid gaan. In de berekening die we hieronder doen houden we rekening met een benzineprijs van €2,00 per liter. Wanneer de benzineprijzen op moment van lezen hoger zijn zal dit dus in het voordeel zijn van het elektrisch rijden. Qua laadkosten houden we rekening met een gemiddelde van 45 cent per kWh. Laadt u thuis dan bent u naar alle waarschijnlijkheid goedkoper uit (vaak rond de 22 cent per kWh), terwijl u bij de snellader aan de snelweg rond de 70 cent per kWh kwijt bent. U heeft hierbij dus zelf veel invloed op de totale kosten van het laden.

Aanschaf auto

Een eerste belangrijke drempel die mensen vaak weerhoudt van het overstappen naar elektrisch rijden is het verschil in aanschafprijs of leasetermijnen. De aanschaf van elektrische auto’s wordt op verschillende manieren gestimuleerd vanuit de overheid door subsidie(s) en het schrappen van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) tot en met in ieder geval 2024. Toch is een elektrische auto een behoorlijk stuk duurder dan een vergelijkbare auto op benzine. Dit komt voornamelijk door de hoge productiekosten van de accupakketten. In veel gevallen moet u niet raar opkijken van een verschil van 15-20% in het nadeel van de elektrische auto. In de afgelopen jaren zien we gelukkig dat door de marktwerking en concurrentie er steeds meer aanbod komt. Daarnaast zorgen de aankomende milieuregels er voor dat fabrikanten ook de noodzaak zien om in kleinere en goedkopere segment te produceren.  Ondertussen zien we dan ook de eerste volwaardige budget EV’s de markt bestormen. De verwachting is dan ook dat het verschil in aanschafprijs de komende jaren steeds kleiner zal worden.

Wanneer u een leaseauto van de zaak heeft is er ook een aanzienlijk verschil in de kosten tussen de twee brandstofvarianten te zien, maar dan in het voordeel van de EV’s. Waar u in 2022 bij benzineauto’s rekening moet houden met een bijtelling van 22% is dit voor elektrische auto’s slechts 16% voor de eerst €35.000,- van de nieuwprijs en 22% over alles daarboven. Dit helpt in ieder geval al een beetje om de maandlasten iets lager te houden en de keuze voor duurzame mobiliteit aantrekkelijker te maken. In 2023 zal deze 16% nog gelden voor de eerste €30.000,-.

Elektrisch rijden blijft groeien in populariteit. Niet alleen op de zakelijke markt, maar ook in de private lease en privé aankoop raakt het elektrisch rijden steeds meer ingeburgerd. De (nog steeds) hoge brandstofprijzen aan de pomp spelen hierbij een belangrijke rol. Toch speelt bij veel mensen de vraag of het nou echt uit kan om elektrisch te gaan rijden. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen over de eventuele voordelen van overstappen naar een EV (Electric Vehicle), hebben we de rekensom alvast voor u gedaan. Hierbij kijken we niet alleen naar het verschil in kosten tussen stroom en benzine per kilometer, maar houden we rekening met alle kosten die met de beide brandstoffen gemoeid gaan. In de berekening die we hieronder doen houden we rekening met een benzineprijs van €2,00 per liter. Wanneer de benzineprijzen op moment van lezen hoger zijn zal dit dus in het voordeel zijn van het elektrisch rijden. Qua laadkosten houden we rekening met een gemiddelde van 45 cent per kWh. Laadt u thuis dan bent u naar alle waarschijnlijkheid goedkoper uit (vaak rond de 22 cent per kWh), terwijl u bij de snellader aan de snelweg rond de 70 cent per kWh kwijt bent. U heeft hierbij dus zelf veel invloed op de totale kosten van het laden.

Of het nu gaat om een auto op benzine, stroom of waterstof, ze hebben allemaal aandrijving nodig om te kunnen rijden. Hierbij wordt er een brandstof of energie verbruikt. In het geval van een benzineauto wordt er gemiddeld 1 liter brandstof verbruikt op 15,2 kilometer. Dit komt neer op 6,6 liter benzine op 100 kilometer. Bij een elektrische auto wordt een gemiddelde aangehouden van 1 kW/h per 5 kilometer, oftewel 20 kW/h per 100 kilometer.

Elektrischl

Wanneer we gaan kijken naar de kosten dan zien we volgende rekensom:

 

Eenheden per 100 Km

Prijs per eenheid

Kosten per 100 Km

Prijs per
Km

Benzine

6,6

€2,00

€13,20

€0,13

Elektrisch

20

€0,45

€9,00

€0,09

 

Uit bovenstaande berekening komt naar voren dat puur op basis van brandstof de elektrische auto er ruimschoots met de winst vandoor gaat. Helemaal wanneer u als bestuurder ook nog eens oplet waar u laadt kan het verschil in kosten per kilometer hard oplopen. Daarentegen moeten we voor het thuis kunnen laden nog een extra kostenpost in rekening brengen. Hiervoor is namelijk (indien mogelijk) een laadpaal of wallbox nodig. Inclusief de installatie komen de kosten hiervoor op gemiddeld €2000,-, hierbij is al het graafwerk en eventuele aanpassing aan de meterkast inbegrepen. Het is verder belangrijk om ook de overige kostenposten mee te nemen in de eindberekening. Zo moeten we nog kijken naar de verzekering, wegenbelasting, onderhoud en restwaarde van de auto.

 

 

Verzekering

Doordat elektrische auto’s in aanschaf relatief duur zijn, en ze ook nog eens zwaarder zijn, valt ook de maandelijkse verzekeringspremie vaak duurder uit. Gemiddeld genomen zit het verschil in verzekeringspremie op ongeveer €230,- per jaar. Bij een leasecontract betekent dit dat de verhoudingen van de verschillende componenten net iets anders ingedeeld is.

Wegenbelasting

Alle motorvoertuigen die in Nederland tenaamgesteld worden zijn belastingplichtig. Dit is gedaan in de vorm van motorrijtuigenbelasting. (In de volksmond ook wel wegenbelasting genoemd).  Tot en met 2024 wordt deze motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s echter kwijtgescholden. Dit zorgt ervoor dat u een extra financieel voordeel heeft bij het rijden van een elektrisch voertuig. Gemiddeld is dit een besparing van ongeveer €60,- tot €100,- per maand. Wat er met de motorrijtuigenbelasting gaat gebeuren na 2024 is op dit moment nog niet bekend. Wel liggen er plannen om per 2030 over te gaan van een eigendomsbelasting naar een gebruiksbelasting waarbij er per kilometer belast gaat worden. Voor zover er nu bekend is gaat deze gebruiksbelasting ook voor elektrische auto’s gelden.

Onderhoud

Waar de aanschafkosten bij een EV aanzienlijk hoger zijn dan bij een traditionele benzineauto, zijn de onderhoudskosten van elektrische auto’s juist lager. Dit komt met name doordat er in een elektrische auto een stuk minder draaiende delen te vinden zijn. Ook zijn er minder onderdelen die gesmeerd moeten worden met olie. Door de regeneratie van vermogen bij het afremmen op de elektromotor hebben de reguliere remmen van een elektrische auto het ook een stuk minder zwaar. Over het algemeen wordt geschat dat de onderhoudskosten ten opzichte van een benzineauto ongeveer 35% lager liggen.

Restwaarde

Een van de meest onzekere factoren bij een (nieuwe) auto is de restwaarde. Bij de introductie werden met name bij dit punt grote vraagtekens gezet voor de elektrisch aangedreven auto. Vooral het verlies van accucapaciteit was een punt dat vaak aangedragen werd als onzekere factor. Nu de eerste lichting serieuze elektrische auto’s afgelopen twee jaar terugkomen uit zakelijke leasecontracten blijkt dit echter enorm mee te vallen. Bij de eerste generatie Tesla’s hebben nog steeds een erg goede accuconditie, waarbij er uiteindelijk blijkt dat er na ruim 250.000 km nog een accuconditie van meer dan 90% is. Doordat de markt van elektrische auto’s zijn kinderschoenen ondertussen wat ontgroeid is en wat volwassener is geworden is zien we dit ook terug in de restwaarde(bepalingen) van EV’s. Procentueel gezien loopt de verwachte afschrijving op elektrische auto’s dan ook gelijkwaardig aan die van benzineauto’s. Door de hogere aanschafprijs is de te verwachten restwaarde dan ook hoger.

Componenten (1)

 

 

Conclusie

Wanneer we kijken naar het totaalplaatje dan zien we dat beide brandstofvarianten hun eigen (economische) voordelen hebben. Een elektrische auto is dan wel duurder in aanschaf en verzekering, maar door de lagere gebruiks- en onderhoudskosten verdient hij zich in de loop der tijd meer dan terug en wordt uiteindelijk voordeliger.

Gemiddeld genomen zien we dat een elektrische auto goedkoper is in de kosten bij een gebruik vanaf 10.000 tot 15.000 km per jaar. Hierin moet wel gezegd worden dat er een hoge mate van invloed is die de berijder zelf kan uitoefenen door het kostenefficiënt gebruiken van de verschillende laadmogelijkheden.

Bij (private) leasecontracten zien we dat de leasetermijnen van de elektrische auto’s vaak iets duurder in de maandlasten zijn (Wel zijn de laadkosten lager dan brandstofkosten). Daarnaast is de verdeling van componenten binnen het leasecontract ook anders dan bij benzinevoertuigen.

 

Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden om de overstap te maken naar elektrisch rijden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor zakelijke lease of private lease. We helpen u graag met het maken van uw keuze. Ook zien we in onze showroom een steeds groter aandeel aan EV Occasions.