Declaratieformulier

Met dit formulier kun je door jou betaalde onderhouds- en/of reparatiekosten voor je leaseauto in binnen- of buitenland declareren. 

  • De originele factuur moet als bijlage worden toegevoegd, zonder factuur kunnen wij de declaratie niet in behandeling nemen. 
  • Een declaratie houdt geen verplichting tot vergoeding in, vergoeding zal plaatsvinden na beoordeling van de afdeling Operations. Indien je declaratie niet of gedeeltelijk akkoord wordt bevonden ontvang je daar bericht over met de reden van afwijzing. 
  • Nadat je declaratie akkoord is bevonden wordt het bedrag binnen 14 dagen op het door jou opgegeven rekeningnummer bijgeschreven.
  • Vragen of opmerkingen omtrent deze declaratie kun je richten aan onze afdeling Operations, 088 - 28 28 400.