Welke persoonlijke documenten heb ik nodig om in een private leaseauto te rijden?

EDR Credit Services voert voor ons de financiële toetsing en acceptatie uit. EDR Credit Services hanteert daarbij de draagkrachtnormen zoals voorgeschreven door het Keurmerk Private Lease.

Welke gegevens heeft EDR Credit Services nodig voor de toetsing?

Voor de verdere behandeling van uw aanvraag voor de Private Leaseauto hebben we gegevens nodig over uw gezinssituatie, bron van inkomsten en maandelijkse lasten. U ontvangt van EDR Credit Services per e-mail een link naar het leaseportaal van EDR. Hier kunt u de benodigde informatie aanleveren. Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u binnen 3 dagen na aanvraag aan te leveren:

  • Een kopie van uw rijbewijs (voor- en achterzijde)
  • Een kopie van 2 loonstroken én op naam gestelde bankafschriften van de laatste 2 maanden, waarop de inkomsten en woonlasten (huur/hypotheek), incl. huurtoeslag zijn vermeld, als u in loondienst werkzaam bent
  • Een positieve intentie-/werkgeversverklaring, als u een tijdelijk dienstverband hebt
  • Een kopie van een uitkerings-/pensioenspecificatie indien u een uitkering en/of pensioen ontvangt
  • Een kopie van de meest recente jaarrekening (B.V./VOF) als u zelfstandig ondernemer bent of 3 recente bankafschriften indien u een eenmanszaak voert
  • Bewijs van de maandelijkse woonlasten