Wat is mijn eigen risico bij schade?

Uw eigen risico bij een niet-verhaalbare schade bedraagt tenzij anders overeengekomen in de mantelovereenkomst of op het leasecontract € 150,- per schadegeval bij geel kenteken en € 250,- bij grijs kenteken. Dit eigen risico wordt bij privé-lease aan u doorbelast. Bij zakelijke lease wordt dit aan uw werkgever doorbelast. Is er sprake van schade veroorzaakt door een derde partij, dan brengen we het eigen risico niet in rekening.

Mocht achteraf blijken dat wij de schade niet op de derde partij kunnen verhalen, dan wordt het eigen risico per schadegeval alsnog aan je doorbelast.