Wat is mijn eigen risico bij schade?

Uw eigen risico bij een niet-verhaalbare schade bedraagt € 150,- per schadegeval bij geel kenteken en € 250,- bij grijs kenteken. Dit eigen risico wordt aan u doorbelast. Is er sprake van schade veroorzaakt door een derde partij, dan brengen we het eigen risico niet in rekening.

Mocht achteraf blijken dat wij de schade niet op de derde partij kunnen verhalen, dan wordt het eigen risico per schadegeval alsnog aan u doorbelast.