Wat is een UBO?

Een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) is een natuurlijk persoon die direct of indirect een belang van minstens 25% heeft in (het vermogen van) de organisatie. Indien uw organisatie één of meerdere UBO's heeft, heeft u de volgende gegevens nodig bij het instellen van uw digitale handtekening:

  • Volledige naam en initialen Uiteindelijk Belanghebbende
  • Geboortedatum Uiteindelijk Belanghebbende
  • Adres Uiteindelijk Belanghebbende
  • Percentage van het belang in de organisatie Uiteindelijk Belanghebbende

Hierbij worden de volgende begrippen gehanteerd:

  • Belang: kapitaalbelang (bijv. aandelen, certificaten), stemrechten in de aandeelhoudersvergadering, feitelijke zeggenschap, of -in geval de organisatie een stichting of trust is– belang als begunstigde van haar vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen
  • Organisatie: een rechtspersoon, personenvennootschap en/of trust, dan wel een met deze rechtsvormen vergelijkbare entiteit naar buitenlands of Europees recht.
  • Uiteindelijk Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang van minstens 25% heeft in (het vermogen van) de Organisatie.