Wat gebeurt er met schade aan een band?

Wanneer we een band om een andere reden dan de reguliere slijtage moeten vervangen of repareren, spreken we van schade. Wanneer de band te repareren is, dan betalen wij de kosten. Moeten we de band vervangen, dan wordt een gedeelte van de kosten aan je doorbelast. Deze kosten worden berekend aan de hand van het restprofiel van de kapotte band.