Kan ik mijn private leaseauto kosteloos inleveren als ik onvrijwillig werkloos wordt?

Wanneer door onvrijwillige werkloosheid niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, zullen wij aan de hand van de gewijzigde financiële situatie beoordelen of de private leaseprijs niet meer betaald kan worden. Er bestaat de mogelijkheid om het contract kosteloos vroegtijdig te beëindigen. De meer gereden kilometers en eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met je verrekend. De minder gereden kilometers worden in deze regeling niet vergoed.