Aan welk minimuminkomen moet ik voldoen?

Uw private leasecontract mag u niet in financiële moeilijkheden brengen. Aan de hand van een overzicht van uw inkomen en vaste lasten kunnen wij (samen met EDR) beoordelen of het verstandig voor u is om een private leasecontract bij ons aan te gaan. Wij gebruiken hiervoor een draagkrachtnorm (ook wel ‘leennorm’ genoemd). Deze draagkrachtnorm geeft aan welk bedrag u over moet houden voor jouw levensonderhoud, nadat u alle vaste lasten hebt betaald.

Draagkrachtnorm

De draagkrachtnormen zijn inhoudelijk gelijk aan de leennormen voor Consumptief Krediet – o.a. gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financierings-ondernemingen in Nederland (VFN) - en worden gebaseerd op de minimum voorbeeldbegrotingen, zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het NIBUD. De draagkrachtnormen worden jaarlijks vastgesteld.

EDR
Wij vinden het erg belangrijk dat de overeenkomst tussen u en Private Lease van MHC Mobility verantwoord is voor beide partijen. EDR Credit Services voert voor ons de financiële toetsing en acceptatie uit. Deze is erop gericht om de risico’s op betalingsproblemen te beperken. EDR Credit Services hanteert daarbij de draagkrachtnormen zoals voorgeschreven door het Keurmerk Private Lease.

Hoe wordt de uiteindelijke draagkracht bepaald?
Naast de draagkrachtnorm worden uw woonlasten en bepaalde andere vaste lasten, voor zover van toepassing, meegewogen. Dit zijn alimentatie, kosten kinderopvang, overige bijzondere vaste lasten en de lopende financieringslasten. Zo wordt dus bijvoorbeeld ook uw Kredietruimte op een betaalrekening of creditcard meegenomen. Door op het (totaal) netto inkomen bovenstaande lasten en de draagkrachtnorm in mindering te brengen, wordt bepaald wat uw financiële ruimte is om aanvullende verplichtingen aan te gaan.