Mobiel zijn als kernwaarde voor ontwikkeling

Geplaatst op 08 november 2018

Mobiel zijn als kernwaarde voor ontwikkeling

8 november 2018

Het leidende leasebedrijf van het Noorden is en blijft enthousiast partner van Trendship. Algemeen directeur Gert Veenstra en commercieel directeur Peter Visser van Hitachi Capital Mobility, het voormalige NoordLease: "De innovatiedrang van Trendship en mobiel zijn als kernwaarde voor ontwikkeling, passen heel goed bij elkaar".

Met zeventienduizend leasecontracten is Hitachi Capital Mobility leidend op de mobiliteitsmarkt in de vijf noordelijke provincies. "Onze bedrijven zijn niet veranderd, de mensen zijn hetzelfde, alleen het speelveld is door de verkoop van NoordLease aan Hitachi veel groter geworden. Voor de toekomst van NoordLease zou versnelde groei noodzakelijk zijn om de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bij te kunnen houden. Dankzij de verkoop aan Hitachi Capital is dat mogelijk”, zegt Gert Veenstra.

Changing the game

"Binnen dat grotere speelveld en met de toenemende diversiteit in mobiliteit is lokale identiteit wezenlijk en dat herkennen wij in Trendship. De innovatiedrang, het met elkaar delen van kennis, de enorme inspiratie die het geeft”, zegt Peter Visser. "Het uitdagende Trendship-thema van dit jaar, changing the game en het koppelen aan jeugd, is van groot belang. Het zorgt er voor dat we als bedrijf en als regio aantrekkelijk blijven. Hitachi Capital Mobility wordt steeds meer een mobility provider, naast een leasebedrijf van auto’s".

De komende paar jaar gaat het heel sterk om elektrificatie van de vloot met alles wat daarbij hoort aan omvang en impact van de veranderingen in mobiliteit. Verbreding van het aanbod, de versnelde vervanging door elektrische modellen, carmanagement-informatiesystemen, het toenemende belang van software en data, carsharing en de ontwikkelingen naar de zelfrijdende auto. Het is onze taak om mensen te kunnen blijven adviseren vanuit een objectieve rol. De vraag vanuit de klant wordt steeds algemener: ik wil mobiliteit voor m’n personeel, regelen jullie het?”

Veenstra: "Door toename van alle mogelijkheden in mobiliteit wordt bekendheid met de lokale verschillen van steeds groter belang om jouw klant op allerlei locaties adequaat te kunnen blijven ontzorgen. Bekendheid met de markt en de mogelijkheden en je betrokkenheid bij al die verschillende klanten met hun specifieke wensen, is doorslaggevend. Met Noordlease hebben we altijd al voorop gelopen en met Hitachi Capital Mobility kunnen we dat blijven doen.”

Grote speler

Over het waarom is het nodig Hitachi Capital Mobility te duiden: "Hitachi Capital Mobility maakt deel uit van Hitachi Capital, het Japanse Hitachi Ltd en MUFG (een samenvoeging van Mitsubishi Bank en de Bank of Tokyo, de aandeelhouders van Hitachi Capital). Het concern heeft grote financiële en innovatieve slagkracht en is wereldwijd georganiseerd met 1.100 ondernemingen met in totaal 450.000 mensen. Ze richten zich heel sterk op onder meer de medische industrie, infrastructuur en mobiliteit en daarin past de verdere groei binnen Europa. In Engeland zijn ze al decennia een grote speler in zowel het private financiële domein als in mobiliteit. Hitachi groeit in Nederland en tegelijk met autolease in Polen, Duitsland en België om internationaal impact te kunnen hebben.”

Slagkracht

Peter Visser: "Die slagkracht heb je nodig, want innovaties als blockchain maken de volgende, heel grote stap mogelijk. Daardoor kunnen we grip blijven houden op alle administratieve- en servicecomponenten en kunnen we de belangen van al onze leveranciers en klanten blijven behartigen met alle verschillende vormen van mobiliteit en ontwikkelingen in elektrificatie. Eén van die ontwikkelingen is dat je met andere partijen appartementen ontwikkelt met een mobiliteits-uren abonnement voor de bewoners, inclusief alle elektrische voorzieningen en diversiteit in mobiliteit. Dat betekent dat je niet alleen zorgt voor elektrische laadpalen, maar ook voor opslag en uitwisseling van energie, naast maatwerk in vervoer. Hitachi zit al lang in de ontwikkeling van laadpalen en in het terug leveren van energie aan de grid en dat betekent dat we veel kennis op dat gebied in huis hebben.”

Regisseur

Veenstra: "Daardoor kunnen we inspelen op de wens naar mobiliteit en dat is essentieel, want mobiel zijn is een kernwaarde voor sociale en economische ontwikkeling. Wij zijn daarin de regisseur, wij stellen onze klanten in staat mobiel te zijn. Ons motto ‘we enable movement’ vind ik daarom zo mooi. Het heeft een brede betekenis van beweging en ontwikkeling mogelijk maken en om dat te kunnen, moet je weten wat er kan en wat er leeft. Wij kijken uit naar de innovaties op Trendship waar je echt van staat te kijken, omdat het je leert wat er straks mogelijk is. Het is weer een mooi moment om neuzen dezelfde kant op te krijgen en daar deel van uit te maken. Daar blijven wij ons graag aan verbinden.”